די רויטע קאָזאַקן זענען געווען א מיליטער געשאפן דעם 27סטן דעצעמבער 1917 דורך דער נייער אוקראינישער רעפובליק.

דאקומענטןרעדאַקטירן