רבינו גרשום ב"ר יהודה מאור הגולה איז געווען פון די גדולי חכמי ישראל. ער האט געוואוינט אין מיינץ. ער ווערט פאררעכענט איינס פון די רביס פון די אשכנזים. אויך האט ער געשריבן עטליכע פיוטום.

חרם דרבינו גרשוםרעדאַקטירן

אויך האט ער געמאכט דאס באקאנטע חרם דרבינו גרשום .

מאור הגולהרעדאַקטירן