קדם איז דער האנדל נאמען פון דער פירמע Royal Wine Company אין די פאראייניגטע שטאטן.

די פירמע איז געגרינדעט געווארן אין די 1940 יארן. היינט פאבריצירן זיי און פארקויפן וויינען און טרויבן זאפט.

די פירמע באלאנגט פאר משפחת הערצאג זייט 1958