קאמינקא אין מזרח גאליציע, איז א באקאנטע שטאט אין די חסידישע קרייזן, וואס דארטן האבן געוואוינט די רבנים און רבי'ס פון דער קאמינקער דינאסטיע מיט דעם פאמיליע-נאמען ראזענפעלד, וואס ציעט זיך פון הרב שלום ראזענפעלד.

דארט האבן משמש געווען ברבנות:

רבי שלום קאמינקעררעדאַקטירן

רבי אלעזר'ל אושפצינעררעדאַקטירן

    • מרת שיינדיל, די ווייב פון רבי אריה לייביש ראזענפעלד פון מאשציסק
    • רבי נפתלי שמואל צבי ראזענפעלד, רב אין אושפעצין, אן איידעם פון רבי שמואל שמעלקא עזריאל תאומים-פרענקל, רב אין קלאסנא-וויעליטשקא.
      • מרת פראדיל, די ווייב פון רבי נפתלי וויעטשנער פון ניו יארק.


די טעכטעררעדאַקטירן

  • מרת יענטא, די ווייב פון רבי משה חיים ראבינאוויטש זצ"ל.