קאָמינג סאָהן (ענגליש: Coming Soon) איז 1999 אמעריקאנער ראמאנטישער קאמעדי פילם.

עס איז געוועהן א קאנטראווערסיע ווען עס איז גערעיטעד געווארן אלס ען סי 17 אנשטאט אר.

די עם פי עי עי האט עס טאקע שפעהטער געטוישט.

געשיכטע רעדאַקטירן

די פילם פאלגט נאך דריי רייכע מיידלעך וואס מוטשען זיך צו פארשטיין גענוי ווי אזוי צו באקומען אן ארגאזם.

זיי לעהרנען זיך אויף די אייגענע הויט נישט זיך צו לאזן פארפיהרן פון יענעמ'ס מיינונג און שפאט, נאר צו טוהן וואס די הארץ באפעהלט.

אקטיארן רעדאַקטירן

וועב לינקען רעדאַקטירן