קאנקורענץ

(אַריבערגעפֿירט פון קאָנקורענץ)

א קאנקורענט איז א צווייטער מענטש וואס האט די זעלביגע זאך ביזנעס אדער קאנצעפט וואס שטייט אין קעגן ווארט פון דאס אנדערע.

השגת גבולרעדאַקטירן

קנאת סופרים תרבה חכמהרעדאַקטירן