קאַטעגאָריע רעדן:נייעס

אין דיונים בדף הזה.

איך האלט אינמיטען עס אויפארבעטן --נ"ר א נישט עכטע נאמען 07:06, 5 ינוואר 2007 (UTC)

צוריק צו "נייעס" בלאט.