קאַטעגאָריע:כופרים

דער בלאַט איז געשטעלט צו מעקן זייער שנעל.
Keeptidy ask.png

אויב איר קלערט אז ער איז יאָ פּאַסיק, ביטע צייכנט דאָס אָן אין זיין רעדן-זייט, אַנדערשט, קען אים א סיסאפ אויסמעקן תיכף ומיד, לויט דער אויסמעקן פאליסי
סיבה: עס איז דא די קאטעגאריע:אטעיסטן

די קאטעגאריע האט נישט קיין בלעטער אדער מעדיע.