אַ צעשטערונג באל איז אַ שווערער שטאָלענער באל וואס ווערט באַנוצט צו צעשטערן גרויסע געבויען. געוויינטלעך ווערט ער אָנגעהענגט פֿון אַ הייבמאַשין. אַ הייבמאַשין אָפּעראַטאָר הוידעט דעם באל הין און צוריק, ענלעך מיט אַ פּאָמפּעדיקל. ער אַרבעט בעסטנס ביין צעשטערן געבויען פֿון ציגלען. די ערשטע רונדע פֿאָרעמעס זענען געווען אַפֿט אריינגעזעצט אין ווענט און דעכער. דער מאָדערנער צעשטערונג באל ווערט געבויט ווי אַ באַרנע צו פֿאַרמייַדן דעם פּראָבלעם. עס איז נישט קלאָר ווען דער צעשטערונג באל איז ערפֿינדעט געווארן. זיי זענען אפֿט גענוצט געווען אין ניו יארק סיטי אין 1936. היינט זענען זיי נישט זייער אפֿט באַנוצט אין צעשטערן. דער צעשטערונג באל איז מערסטנס פֿאַרבייַט געווען מיט דעם לאַנגען אויסגראָבער (ענ'), וואס איז מער נוצלעך.

א צעשטערונג באל באנוצט אין צעשטערן אן אלט געבוי

וועבלינקעןרעדאַקטירן

וויקימעדיע קאמאנס האט מעדיע שייך צו: צעשטערונג באלן