ציבל

(אַריבערגעפֿירט פון ציבעלע)

ציבל אדער ציבעלע איז א מין געוואוקס, שארף עס געבט אריין א געשמאקע אויפלעבונג טעם און כמעט אלע עסנווארג.

ציבעלעס