צאבעל

(אַריבערגעפֿירט פון צאָבעל)
Zobel (Martes zibellina).png

דער צאָבעל לעבט אין די קאַלטע געגענטן פֿון סיביר. איז גרױס װי דער מאַרדער. זײַן פֿעל איז גאנץ טײער.