פרשת במדבר

סדרה אין ספר במדבר

פרשת במדבר איז די ערשטע סדרה אין ספר במדבר. די סדרה איז די דריט לענגסטע פון אלע סדרות מיט 159 פסוקים. כמעט אלע יאר לייענט מען פרשת במדבר דעם שבת פאר שבועות.

טעמעס אין דער פרשהרעדאַקטירן

אין פרשת במדבר זענען נישט קיין מצוות.

  • די פרשה הייבט אן מיט די נעמען פון די נשיאים פון די שבטים און ציילן די יידן.


הפטורהרעדאַקטירן

די הפטורה פון פרשת במדבר הייבט אן ״והיה מספר בני ישראל״ אין הושע.