עפענען הויפטמעניו
US Navy 080730-N-5277R-003 A Commander, Naval Forces Japan firefighter douses a fire on a dummy aircraft during the annual off-station mishap drill at Naval Support Facility Kamiseya.jpg

אַ פֿייערלעשער אדער פֿייער-קעמפֿער איז אַ ראַטעווער וואס ווערט טרענירט אין פֿייערלעשעריי, בפרט צו לעשן געפֿערלעכע פֿייערן וואס רעזיקירן לעבן, אייגנטומס און די אומגעבונג, און צו ראַטעווען מענטשן און בעלי חיים פֿון געפֿערלעכע סיטואַציעס.

דאס פארלאנג דער פֿייערלעשער צו קענען ערשטע הילף און אויך די ארבעט פֿון אויפֿשניידן אויטאס אין פֿאל פֿון א שווערע אקצידענט.

רוב פֿייערלעשער זענען אויך טרענירט צו העלפֿן אין פֿאל פֿון א נאטירלעכער קאטאסטראפע אינאיינעם מיט די פאליציי און די עמערגענץ רפואה דינסטן.

פֿייערלעשער זענען געווענליך איינגעשטעלט דורך די לאקאלע רעגירונגען אלס א טייל פֿון דער עמערגענץ רעאקציע סיסטעם וואס יעדע שטאט ברויך האבן. אין קלענערע שטעטלעך זענען רוב פֿייערלעשער וואלונטירן און קומען צו דער פֿייער סטאנציע ווען מען רופֿט זיי.

זעט אויךרעדאַקטירן