א פאַראַבעל (פון גריכיש παραβολή) איז א באגריף אין געאמעטריע מאטעמאטיק וואס מיינט א געוויסער קאנוס-שניט דורך א פלאך, וואס ווערט געשריבן לויט גלייכונגען פון העכערע מדרגות.

א פאראבעל אויסשניט