צו מיינט איר קארטן? צו מיינט איר א פויקער?

לייג דא א הסבר אויפ'ן בילד

פאוקער איז א פאפולער פארעם פון א געמבלינג קארטן שפיל. טייל קארדס זענען אפען פאר יעדן צו זעהן און טייל זענען באהאלטן. און מען שפילט די וועטן אין א צענטראלן באנק. דער געווינער פון באנק איז פאר די שפילער וואס האט די בעסטע קאמבינאציע פון קארטן.

יידן פלעגן שפילן אן ענלעך קארטן שפיל אָקע.

מען קען דאס אויף שפילן אלייןס מיט מאשינען אדער אויפן אינטערנעט.