פֿאַטימאַ (606 אדער 614 - 632) איז דער נאמען פון מוחמדס טאכטער צו זיין ערשטער רייכער ווייב خَديجة. די טאכטער ווערט פארעכנט אלס א הייליגע פרוי ביי די שיאיטינער.

זי איז געבוירן אין מעקא.