פלייש

(אַריבערגעפֿירט פון פֿלײש)

פלייש איז די מאטריאל וואס איז עסבארער טישו פון קערפער פון א בעל חי וואס מענטשן אדער אנדערע בעלי חיים קענען עסן, בעיקר פון די מוסקלען, אבער עס איז אבער אויך אנדערע גלידער ווי די לעבער וואס מען קען פארדייען אלס עסנווארג. אדורך דער גאנצע היסטאריע האבן מענטשן געפאנגען און געקוילעט בעלי חיים פאר פלייש, למשל שאף, פי, הינער, קיניגלעך און חזירים.

פארשידענע מינע פלייש.

פלייש אנטהאלט בעיקר וואסער, פראטעין און פֿעט. געוויינלעך טוט מען קאכן דאס פלייש פארן עסן אדער פראצעסירן אין אנדערע וועגן ווי זאלצן.

וועגעטארן זענען מענטשן וואס עסן נישט קיין פלייש.

אידישקייטרעדאַקטירן

לויט דער יידישער רעליגיע מעג מען עסן פלייש נאר פון געוויסע בהמות (אקסן, שאף און ציגן), חיות (למשל הערשן) און עופות (למשל הינער, קאטשקעס, אינדיקעס און גענז). מען דארף שעכטן דעם בעלי חי לויט די הלכות פון שחיטה.

  • אין שמחה אלא בבשר.
  • מען מישט נישט מילכיקס מיט פליישיקס