עפינג פֿארעסט דיסטריקט איז א לאקאלע רעגירונג דיסטריקט פון עסעקס, ענגלאנד, וואס גערנעצט גרויסלאנדאן צו דרום און דרום־מערב. צו צפון גרענעצט ער הארטפארדשיר. א גרויסער טייל פונעם דיסטריקט איז באדעקט מיטן וואלד עפינג פארעסט. דער דיסטריקט איז געשאפן געווארן אום 1טן אפריל 1974.


דאס גרעסטע שטעטל אינעם דיסטריקט איז לאוטן. מער צו צפון איז דאס מארקשטעטל טשיפינג אנגאר. די אדמיניסטראציע געפינט זיך אין עפינג, אין צענטער פונעם דיסטריקט.


אומגעפער 130,000 מענטשן וואוינען אינעם דיסטריקט. צווי אויטאסטראדן,  M25 און M11, גייען אדורכן דיסטריקט.