עי די על

(אַריבערגעפֿירט פון עידיעל)

עי די על ADL שטייט פאר אנטי דעפעמעציע ליגע. צו פארמיידן און פארדאמן פארלוימדונג פון אנטיסעמיטן קעגן אידן זי ווערט אנגעפירט דורך ר' אברהם פאקסמאן.