עוללות מיינט אומפארטיגע הענגלעך טרויבן.

לויט די תורה ווען איינער שנייט זיין פעלד און לאזט איבער די נישט פארטיגע טרויבן אויפן בוים, טאר ער נישט צוריקומען שפעטער אין פעלד צו רייסן די פארבליבענע וויינטרויבן, נאר ער דארף זיי איבערלאזן פאר די ארימעלייט. וְכַרְמְךָ לֹא תְעוֹלֵל ויקרא י"ט