דער סנדק איז דער מענטש וואס האלט דאס קינד דורכאויס דעם ברית פונעם קינד. דער מנהג איז אז דער סנדק גייט מיט א טלית אויף סנדקאות.

רבי אברהם ישעיהו קארעליץ דער "חזון-איש" סנדק ביי א ברית אין תל אביב

וועבלינקען

  • סנדק, (אין אידישן אנציקלופדיה, דעת.)