נפתלי שבע רצון איז א ספר מיט פירושים אויף דער הגדה של פסח נתחבר דורך רבי נפתלי הירץ גינזבורג.

עס איז צוערשט געדרוקט געווארן דורכן מחבר אום ה'תס"ו. די שפעטערדיגע דרוקן אנטהאלטן ארום הונדערט-און-דרייסיג זייטן.

הסכמותרעדאַקטירן

דרוקסאגראפיערעדאַקטירן

וועב-לינקעןרעדאַקטירן