נועם המועדים איז א חסידישע ליקוט ספר אין לשון הקודש איבער די הייליגקייט פון די ימים טובים אן יומי דפגרא.

עס איז ארויסגעגעבן געווארן דורך רבי שמואל נטע אייזענבערגער פון שיכון סקווירא אין זומער פון יאהר תשס"א, געדרוקט און געבונדן ביי הוצאת ספרים אהל תורה.

עס באשטייט פון צוויי בענדער.

די ערשטע חלק נעמט ארום: פסח, די ספירה טעג, שבועות, אלול, ראש השנה, עשרת ימי תשובה, יום כיפור, סוכות, הושענא רבה, שמיני עצרת און שמחת תורה אין א סך הכל פון דריי הונדערט צען זייטן.

הסכמותרעדאַקטירן

דרוקסאגראפיערעדאַקטירן

  • תשס"א
  • תשס"ו