מ. פ. פרעסס איז געוועזן פאר יארן לאנג פון די צוויי גרעסטע פאבלישינג קאמפאניס אין דער אמעריקאנער אידישער גאס, צוזאמען מיט זייער קאנקורענט היברו פאבלישינג, און זיי גייען נאך היינט אן אויף א גרויסן פארנעם כאטש זיי קאנטראלירן שוין נישט אזויפיל פון דעם מארק.