מקדש ישראל איז א הלכה ספר אויף פארשידענע ימים טובים און יומא דפגרא, ארויסגעגעבן דורך רבי ישראל דוד הארפענעס.

ס'איז פארהאן פארשידענע אויסגאבעס פונעם ספר. אבער בדרך כלל לויפט עס אויפן אויפן סדר פון זיין ספר נשמת שבת אויף הלכות שבת וואו ער פרעגט שאלות אין הלכה וואס קענען זיך כסדר מאכן אין די ספעציעלע געלענהייטן און ער ענטפערט א תשובה און איז דערנאך מברר פארוואס ער האט אזוי געפסק'עט.

ער זיי האט ארויסגעגעבן אויף די פאלגנדע געלענהייטן:

  • בין המצרים. (די ערשטע העלפט באשטייט פון פסקי הלכות)
  • חנוכה
  • ספירה העומר און שבועות
  • פורים