מעשיות פאר אידישע קינדער

מעשיות פאר אידישע קינדער איז א יודיש בוך פון שלום עליכם, עס אנטהאלט קורצע מעשה'לעך. דאס בוך אנטהאלט צוויי טיילן.

די מעשה'לעך באציען זיך בעיקר איבער די קינדערישע יארן, זייערע שטיקלעך און איבערלעבענישן אינדערהיים און אין חדר ביים רבין.

געדרוקט אין יאהר 1918 אין ניו יארק.

די ערשטע טייל באשטייט פון דרייצן קליינע מעשיות און די צווייטע, וועלכע לויפט אויפן סדר פון ימים טובים, עלף.

אלץ אינאיינעם איז עס צוויי הונדערט און איין און דרייסיג זייטן.