רב/אלט

{{{באשרייבונג}}}
געבורט {{{געבורט דאטע}}}
{{{געבורט ארט}}}
פטירה {{{פטירה דאטע}}}
{{{פטירה ארט}}}
{{{פטירה סיבה}}}
קבורה ארט {{{קבורה ארט}}}
טעטיקייט {{{טעטיקייט ארט}}}
געהערט צו {{{באלאנג}}}
באשעפטיגונג {{{עסק}}}
אנדערע אמטן {{{אמטן}}}
זיינע רביס {{{זיינע רביס}}}
תלמידים {{{תלמידים}}}
חיבורים {{{חיבורים}}}

מען ניצט דעם מוסטער אין ארטיקלען וועגן רבנים.

{{רב
|נאמען=
|בילד=
|באשרייבונג=
|געבורט דאטע=
|געבורט ארט=
|פטירה דאטע=
|פטירה ארט=
|פטירה סיבה=
|טעטיקייט ארט=
|באלאנג=
|עסק=
|אמטן=
|זיינע רביס=
|תלמידים=
|חיבורים=
}}

הסבר

  • בילד - די טעקע וואס האלט דאס בילד
  • טעטיקייט ארט - שטאט אדער לאנד וואו ער איז געווען טעטיק בעיקר
  • באלאנג - צו וועלכן שטראם אין יידישקייט ער באלאנגט
  • עסק - טעמעס אין וואס ער האט עוסק געווען - אפציאנאל
  • זיינע רביס - ביי וועמען ער האט געלערנט
  • אנדערע אמטן - חשובע
  • חיבורים - חיבורים וואס ער האט געשריבן
מען קען ארויסהייבן דעם טעקסט אויבן מיט קליקן אויף ctrl (אויף א מאק cmd) און קוועטשן דעם לינקן מויז קנעפל. נאכן ארויסהייבן קען קאפירן מיט ctrl + C און קלעבן אין ארטיקל מיט ctrl + V.