מוסטער:אן קאנטיקע קלאמערן

אריינגאב: א שנירל וואס קען אפשר אנטהאלטן קאנטיקע קלאמערן.

ארויסגאב: דאס שנירל אן די קאנטיקע קלאמערן.

המימוש ווערט געמאכט דורך דעם פֿאלגנדן lua מאדול: יחידה:קלאמערן.


דוגמאותרעדאַקטירן

  • {{אן קאנטיקע קלאמערן|ענגליש}}⇽ ענגליש
  • {{אן קאנטיקע קלאמערן|[[ענגליש]]}}⇽ ענגליש
  • {{אן קאנטיקע קלאמערן|[[אוראלט ענגליש|אמאליגע ענגליש]]}}⇽ אוראלט ענגליש