מאלאדערא אינסאנאביליס

מאַלאַדעראַ אינסאַנאַביליס

מאַלאַדעראַ אינסאַנאַביליס (פון לאטיין: Maladera insanabilis) איז אַ זשוק זגאַל פון דער סקאַראַבאַעידאַע משפּחה. אין ישראל, עס איז א מאל גערופן די כאָמעיני זשוק.