יקותיאל יצחק שווארץ

דער בלאַט איז געשטעלט צו מעקן זייער שנעל.
Keeptidy ask.png

אויב איר קלערט אז ער איז יאָ פּאַסיק, ביטע צייכנט דאָס אָן אין זיין רעדן-זייט, אַנדערשט, קען אים א סיסאפ אויסמעקן תיכף ומיד, לויט דער אויסמעקן פאליסי
סיבה: קיין אינהאלט, נישט מערקווירדיג

ר' יצחק שווארץ איז דער בראדער רב פון וויליאמסבורג.

אלץ בחור האט ער געלערנט אין די בית התלמוד ישיבה.

ער האט א כולל אין זיין בית מדרש א גאנצע וואך, ווי זיין טאטע ר' מענדל איז ראש הכולל.

ער ליגט אסאך אין קבלה, ער האט ארויסגעגעבן א ספר חשב האפוד וואס ער ארבעט טיף ארום אין קבלה'דיגע נושאים, ער צאלט פאר א חשובע חבורה אינגעלייט אין ארץ ישראל וואס לערנען קבלה.

א גרויסער עושר פון נוירסינג און מעדיקל ענינים.

א מקורב למלכות ביי ר' זלמן לייב טייטלבוים

בראדער רב