יצחק לייב גאלדבערג

יצחק לֶיְבּ גאלדבערג גערופן הנדיב הלא ידוע (י"ב שבט ה'תר"ך, 1860ט"ו אלול ה'תרצ"ה, 1935) איז געווען א ליטווישער יידישער פילאנטראפ און אקטיוויסט וועלכער האט פיל געארבעט פאר דער ציוניסטישער באוועגונג און פארן בויען ארץ ישראל. חיים נחמן ביאליק האָט געשריבן וועגן אים דאָס עפנטלעכע ליד אין דער שורה "יְהִי חֶלְקִי עִמָּכֶם, עַנְוֵי עוֹלָם, אִלְּמֵי נָפֶש".

יצחק לייב גולדברג