יידיש עטימאלאגיע

דאס איז א ליסטע פון יידישע ווערטער וואס שטאמען פון שפראכן אנדערש ווי דייטש אדער העברעאיש.

  • א ? פאר א ווארט צייגט אז די אפשטאם איז א ספק,
  • א ? נאך א ווארט און באהאפטן צו א שפראך צייגט אז די ווארט קומט מעגליך פון א צווייטן שפראך

העלפט ארויסרעדאַקטירן

אויב ווייסט איר די שטאם פון א ווארט ביטע אריינשרייבן אין איר ארט

סלאווישרעדאַקטירן

פוילישרעדאַקטירן

רוסישרעדאַקטירן

אוקראינישרעדאַקטירן

רומענישרעדאַקטירן

אונגארישרעדאַקטירן

האלענדישרעדאַקטירן

פראנצויזישרעדאַקטירן

איטאליענישרעדאַקטירן

אראבישרעדאַקטירן

טערקישרעדאַקטירן

פערסישרעדאַקטירן

מאדערנע העברעאישרעדאַקטירן

טשעכישרעדאַקטירן

  • סקלאד
  • פאליצע
  • פאמעלאך פון פאמאלי
  • פאסיק

סלאוואקישרעדאַקטירן

לאטיינישרעדאַקטירן

גריכישרעדאַקטירן