יוסף זהבי-זלוטויאבאקא ב"ר שמעון זלוטויאבקא וחנה (געבוירן ט"ו בשבט ה'תר"ס- נפטר ל' תשרי ה'תשל"ב) ער איז געווען אַ מיטגליד פון דער שטאָט ראַט פון פתח תקווה, ער איז א מיטגליד פון דעם באָרד פון דירעקטאָרס פון די אַלגעמיינע ציוניסטן, טשערמאַן פון דער ביבליאָטעק פון ספיר אַקאַדעמיק קאָלעדזש, טשערמאַן פון דער קולטור קאמיטעט פון דער פתח תקוה מוניציפאליטעט, און דער אינזשעניר און בויער פון פילע בנינים אין דער שטאָט.