יודיט באַטלער (ענגליש: "Judith Butler") איז אַ מין טעאָריסטין.