טרענסעקסואליזם איז א מענטשליכער פאל, פון א זכר אדער א נקיבה וואס שפירט זיך ווי געבוירן מיט די נישט ריכטיגע זשענדער קערפער, דאס ווערט דיאגנאוזעאירט פון א דאקטער וואס זאגט אז אלע סימנים פון הארמאנען און אנדערע באשאנדטיילן וואס שטעלן צוזאמם די כאראקטער ברויך ווען בשאפן ווען מיט אנדערע ביאלאגיעשע גלידער. ווי למשל א מאן וואס רעדט און שפירט זיך ווי א פרוי דארף ווען האבן א רחם מיט א וועזשיינע, אדער א פרוי וואס איז מוסקעלדיג און שפירט זיך גאר שטארק און ווילד ברויך ווען האבן א פינעס אדער אזוי דאס גלייכן. דער פענאמענא איז נאך דעבאטירט צו דאס איז אזא קרענק אדער איז דאס אן איינגערעדאכטס, וואס באלאנגט איידער אין גייסטישע פראבלעמען קאטעגאריע ווי אין די פיזיקאלע פראבלעמען אבער אלע זענען מודה אז נאכן זיך איינרעדן ווערט דאס א פיזיקאלע פראבעלם. מען מאכט היינט אפאראציעס דאס אויסצוהיילן ווי דער מענט ווערט אן אנדער זשענדער און טוישט זיך די נאמען אבער דאס שאפט אסאך סייד אפעקטס דערווייל.

וועבלינקעןרעדאַקטירן