רבי חיים בראנד איז געווען א מגיד שיעור און דער לוצערנער ישיבה ביז דער פארשפארונג אין שנת תשע״ה.

הגאון רבי חיים ברנד רמ ישיבת לוצרן.jpg

רבי חיים איז געבוירן געווארן אין ירושלים צו זיין פאטער רבי אליעזר דוד בראנד זצ״ל. ער האט געלערנט אין דער עץ חיים ישיבה אין ירושלים. ער האט א צייט געלערנט בחברותא מיט רבי נתן צבי פינקל זצ״ל, דער מירער ראש ישיבה.

זיין פאטער רבי אליעזר דוד בראנד זצ''ל