חזנים בשירי יידיש - חלק ב'

חזנים בשירי אידיש - חלק ב איז אלבאם פון יודישע לידער ארויסגעגעבן דורך ישראל מיוזיק אין יאהר 2005.

עס איז איינע פון זייערע לעצטע אלבאמען.

קאוד נומער (ICD): 5133.

לידעררעדאַקטירן

יאסעלע ראזענבלאטרעדאַקטירן

 • א געבעהט
 • זעלנער פון ציון

מרדכי הערשמאןרעדאַקטירן

 • בארדיטשובער געזאנג
 • מן המיצר
 • מאי קא משמע לן
 • זאמד און שטערן

שלום כץרעדאַקטירן

 • קלי קלי
 • וויגליד
 • זכרינו לחיים

פנחס בורנשטייןרעדאַקטירן

 • דאס פינטעלע יוד
 • שטערנדל
 • א פאסטעכל א טרוימער
 • זאג נישט קיינמאל (פארטיזאן ליד)

דוד קאסעוויצקירעדאַקטירן

 • אברהמעלע מלמד
 • א דו'דעלע
 • אז דער רבי אלימלך

לייבעלע וואלדמאןרעדאַקטירן

 • דאס פלעשל
 • דאס נייע יאהר
 • די אייביגע טענה

וועברעדאַקטירן