זיפ קאד איז די סיסטעם פון פאסט קאדן געניצט אין די פאראייניגטע שטאטן. יעדע געגנט וואס די פאסט מארק מוז אנטהאלטן כדי עס זאל אנקומען דעליווערט אהין.

דאס איז די בוכשטאבן פון ז'אנע א'ימפראוומענט פ'לען. וואס דאס איז א סיסטעם צו פארגרינגערן און פארשנעלערן איינצוטיילן די געגענטער לויט נומערס אין עקסטערע זאוןס צו צעטיילן די פאסט יעדע זיפ עקסטער.

דרויסנדיגע לינקסרעדאַקטירן

  • פון די פאסט אפיס זוכט אויף א זיפקאד. [1]