ווערטעבראַטן זענען כולל אלע באשעפענישן וואס האבן א רוקן ביין מיט ווארבלען. (ווערטעבראט איז חוליה פון שדרה)

ווערטעבראטן

די פאלגנדע מינים בעלי חיים זענען אין דער קאטעגאריע: