היטרוי סטאנציע

וויקימעדיע־באדייטונגסבלאט

דאָס װאָרט קען זיך װײַטער צעטײלן צו עטלעכע באַדײַטן:

היטרוי סטאנציע קען באדייטן איינע פון די עטלעכע סטאנציעס וואס באדינען לאנדאן היטרוי ערפארט:

לאנדאנער אונטערגרונט סטאנציעס

נאציאנאלע באן סטאנציעס
אױב איר זײַט אַהער געקומען דורך אַ לינק פֿון אַן אַרטיקל אין דער װיקיפּעדיע, װעלן מיר אײַך דאַנקען אױב איר קענט צוריק גײן צום בלאַט מיטן לינק װאָס האָט אײַך אַהער געשיקט, און פֿאַררעכטן דאָרטן אַז דער לינק זאָל שיקן פֿון הײַנט מאָל גלײַך צום ריכטיקן אַרטיקל.