האָמעריאַדע איז א יודיש-שפראכיגע לאנגע פאעמע געשריבן אין פארעם פון א באלאדע דורך בעריש וויינשטיין און ערשינען אום ה'תשכ"ה אין מדינת ישראל דורך י. ל. פרץ פארלאג צוזאמען מיט אן העברעיאישער איבערזעצונג זייט ביי זייט, דורך נפתלי גינתון.

די באלאדע איז געבויעט אויף (אדער איבערגעזעצט פון) די גריכישע דיכטונגען פון האָמער און די איליאדע.

דאס בוך אנטהאלט 93 זייטן.

אינהאלטרעדאַקטירן

עס איז איינגעטיילט אין פיער חלקים, איטלעכער באשטייט פון צעהן קאפיטלען:

  • באַלאַדע האָמער
  • די שטראַלנדיגע פרוי
  • איליאַדע צארן
  • אָדיסעיס אַהיימקער

רעפרענצןרעדאַקטירן