דזשעף זשעקאבי איז א פרומער אידישער קאלומניסט פאר דער באסטאן גלאב צייטונג. ער איז רעכט קאנסערוועטיוו געשטימט. זיינע קאלוםס ווערן סינדיקירט נאציאנאל דורך זשאואיש ווארלד רעוויאו.