רבי דוב (בערל) ווייס גאב"ד קרית צאנז ירושלים.

רבי בערל איז א זון פון הרב משה ווייס, ער איז געבוירן אין אמעריקא אין יאר ה'תשי"ד, ער האט חתונה געהאט מיט דער טאכטער פון רבי יקותיאל יהודה האלבערשטאם, אדמו"ר מצאנז-קלויזנבורג זצ"ל.

אין יאר ה'תשמ"ט, האט אים זיין שווער אויפגענומען, אלס רב פון קרית צאנז ירושלים, אויך שטייט ער היינט אין שפיץ פון מרכז התורני "באר מים חיים" אין ירושלים, א כולל ווו הונדערטער יונגעלייט לערנען זיך רבנות מיט הוראה, און א ישיבה פאר חשובע בחורים "בני עליה".