ד"ה

(אַריבערגעפֿירט פון דאס הייסט)

ד.ה. איז אין קורצן די בוכשטאבן פון דאס הייסט. אז מען איז זיך מסביר אינמיטן א סענטענס שרייבט מען דאס און קורצן כדי נישט צו פארדרייען די שמועס מיט זייטיגע זאכן.