געשוויר

זאמלונג פון אייטער אין קערפער

א געשוויר איז א זאמלונג פון אייטער וואס איז געוואקסן אין דעם געוועב פונעם קערפער. סימפטאמען פון געשווירן זענען רויטקייט, ווייטיק, ווארעמקייט און געשווילעכץ. ווען מען דריקט דאס געשווילעכץ שפירט עס פיל מיט פליסיקייט. דער שטח פון רויטקייט אפט באציט זיך ווייטער פונעם געשווילעכץ.[1]

געווענליעך קומט דאס פון א באקטערישער אינפעקציע.


רעפערענצן רעדאַקטירן

  1. Elston, Dirk M. (2009). Infectious Diseases of the Skin.. London: Manson Pub., 12. ISBN 9781840765144.