געטא לידער ערשטער טייל איז א מוזיק אלבאם פון יודישע לידער געזינגען דורך אנא ווינאקור א קריעג איבערלעבער, מיטן גאסט זינגער חזן פנחס בארנשטיין פון ווארשע.

ער איז ערשינען אום 1973 דורך גרעטער רעקארדינג אונטערן קאד נומער GRC 300.

אינהאלטרעדאַקטירן

די קאסעטע אנטהאלט דרייצן געזאנגען פון געטא און יודישן פאלקלאר. די מוזיק איז געשפילט דורך די סימפאניע ארקעסטער.

 • געטא ליד
 • שטילער, שטילער
 • מאמע בלייב געזונט
 • מאָרענאָ
 • דאס לעצטער טאג צוזאמען
 • פארטיזאנער ליד, חזן בארנשטיין

צווייטע זייט:

 • צו איינס צוויי דריי
 • דאס לעבן פון פאריז
 • ליבע
 • א סענטימענטאלע בריוו
 • חלוציש ליד
 • eybiger triheit
 • איך וויל אהיים

וועב לינקעןרעדאַקטירן