גוגעל ווידעא איז א ווידעא וואטשן און ארויפלודירונג וועב סייט פון גוגל.

גוגל ווידעא לאגא.

עס איז אַ מאַסן פאַרזאמלונג פון טויזנטער ווידעאס צושפרייט איבער'ן גאַנצן וועב אבער עס שיקט אייך נישט צום מקור נאר עס לייגט די לינק פון ווי עס איז.

ארויפצולאדירן ווידעא און איר האט נישט קיין וועבסייט איז זייער קאמפלאצירט און דארף דארכגיין דעם צענזור פון גוגל איר קענט זיך באונוצען מיט דעם קאנקורענט יוטוב וואס איז פיל שנעלער און גרינגער אבער נישט אזוי פראמיניט.

עס האט אויך עקסטער סוירטש ווי למשל טייפט אריין זאלי אדער ארוני און זעהט וואס עס געט אייך אלס.

עס איז אויך דא זייער אסאך חסידישע קליפס דאס אלעס קומט פון איין איד הרב ר' יוסף יצחק זאב קאלקאווסקי באקאנט אלס זשאוסעף קאלקאווסקי. וואס זייענדיג א חסידישער בעל תשובה גלייבט ער אז רעביס עבודת ה' וועט מאכן בעלי תשובה די אלע פרייע אידן וואס קוקן גוגל ווידעא, ער לייגט דאס אויף זיין סייט און ר' גוגל ווייזט דאס אייך אין א באזונדערע בלאט נישט אהין טראגענדיג דעם אינטערנעט טראפיק.

עס שטעלט אויך צו אר עס עס פיעד אז אויב ווילט אריינבאקומען אלע ווידעאס פון סאטמאר סיינט איר זיך אויף פאר די ווארט.