בערן איז די הױפּטשטאָט פֿון דער שװײץ.

בערן
Bern
Bern luftaufnahme.png
https://www.bern.ch/fr, https://www.bern.ch/it, https://www.bern.ch/en אפיציעלע וועבזייטל