בנות אלישבע

בית יעקב סעמינאר אין ירושלים

בנות אלישבע איז א בית יעקב סעמינאַר וואס באלאנגט צו דער בית יעקב נעץ אין ירושלים. דער סעמינאַר האט מער ווי 1650 תלמידות.

בנות אלישבע סעמינאר, רמות

דער סעמינאַר איז געווען לאנגע יארן אין מקור ברוך. צום אנהייב פון יאר תש״פ האט די סעמינאר זיך אריינגעצויגן אין א נייעם קאמפוס אין רמות. דער דירעקטאָר פונעם סעמינאַר איז הרב משה איינהאָרן בנשיאות הרב יעקב הלל ראש ישיבת אהבת שלום.