באלאנץ

(אַריבערגעפֿירט פון באלאנס)

באלאנץ איז דער חוש פון מענטש זיך צו האלטן גראד און שפאצירן גראד און נישט אומפאלן.